*** PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2022 *** Vážení zákazníci, přes prázdniny (od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022 doručujeme objednané krmení každý druhý týden v měsíci. Rozvozové dny pro Brno: pondělí 11. 7., 25. 7., 8. 8., 22. 8., 5. 9. a dále pak opět každý týden, rozvozové dny pro Prahu a ČR mimo Brno: úterý – středa 12. -13. 7., 26. - 27. 7., 9. – 10. 8., 23. – 24. 8. a 6. - 7. 9. a dále pak opět každý týden. Připomínáme, že minimální trvanlivost našich krmiv je 14 dní a krmivo lze také zamrazit. Přejeme Vám příjemné léto! – HAFU PAPU-

Obchodní podmínky

 

 Obchodní podmínky HAFU PAPU s.r.o.

Tyto obecné obchodní podmínky se vztahují na smlouvy o dodávce krmiv nebo jiného zboží dodávaného do domácnosti nebo do jiného místa, které určil Spotřebitel dle § 2085 an. zákona číslo 89/2012 Sb. (dále jen NOZ), uzavírané mezi Dodavatelem jako prodávajícím a Zákazníkem jako kupujícím dle ustanovení §1840 písmeno g) NOZ a §2158 an. NOZ

 1. Dodavatel (prodávající):

HAFU PAPU s.r.o.
Litostrovská 223
Rosice, 665 01
IČ: 040 15 215
DIČ: CZ 040 15 215

Kontaktní údaje:
Telefon: +420 602 420 386
e-mail: info@ hafu-papu.cz
(dále jen "Dodavatel")

2. Kupující (dále jen Zákazník či Spotřebitel) – fyzická či právnická osoba, která nakupuje krmivo nebo jiné zboží od Dodavatele.

3. Způsob objednání

Objednání krmiva a jiného zboží (dále jen „Zboží“) je možné na stránkách: www.hafu-papu.cz . Postup objednání je uveden na: www.hafu-papu.cz/jak objednat. Řádně vyplněný objednávkový formulář je nutné odeslat tlačítkem „POTVRDIT OBJEDNÁVKU“. Odeslaná objednávka Zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy.

a) Pokud objednané Zboží nebude možné ze závažného důvodu dodat, bude o této skutečnosti Kupující bez zbytečného odkladu informován. Kupujícímu bude nabídnuta adekvátní náhrada nebo řešení.

b) Zákazník je povinnen si ještě před odesláním objednávky na interaktivní mapě ověřit, zda služba poskytovaná spolu s dodávkou Zboží - včetně bezplatné dopravy do místa určení - je pro toto místo dostupná. Interaktivní mapa je umístěna na http://www.hafu-papu.cz /doprava.

4. Ceny

Platné ceny Zboží jsou uvedeny u každé položky sortimentu po vložení do košíku. Tato cena je konečná a obsahuje všechny daně i poplatky.
Ceny jsou platné v okamžiku uskutečnění objednávky, tj. odesláním objednávky do systému Dodavatele.

5. Uzavření kupní smlouvy

Závazným potvrzením a uzavřením kupní smlouvy je odeslání vyplněné objednávky Zákazníkem tlačítkem „POTVRDIT OBJEDNÁVKU“. Zároveň je Zákazník informován o přijetí objednávky. Toto potvrzení o přijetí je také automaticky odesláno na emailovou adresu uvedenou Zákazníkem v objednávkovém formuláři. Dodavatel si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy zejména v případech, kdy nebyly Zákazníkem dodrženy Obchodní podmínky. V takovém případě bude Zákazník o této skutečnosti neprodleně informován.

6. Dodací lhůta a způsob dopravy

Objednané Zboží bude dodáno ve dni a v časovém rozmezí, které vybral Zákazník při dokončení objednávky, a které je uvedeno na Objednávce. Přeprava je realizována vlastní přepravní službou Dodavatele zdarma, a to v Brně a Praze a v okruhu 20 km od těchto měst - přeprava je realizována jen na místa označená na interaktivní mapě viz. www.hafu-papu.cz/doprava. V případě jiného dodacího místa než na výše uvedená může být doprava provedena za předem sjednanou cenu po dohodě s Dodavatelem.

Dodavatel si vyhrazuje právo zboží nedodat dle výše uvedeného odstavce pokud mu v tom brání povětrnostní, dopravní nebo jiné nepředvídatelné překážky; o takové skutečnosti musí být Zákazník neprodleně informován a musí mu být nabídnuto náhradní řešení.

7. Doručení a převzetí

Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou Zákazník stanovil v objednávce a předáním Zákazníkovi nebo jím pověřené osobě v místě určeném Zákazníkem. Převzetím Zboží Kupující stvrzuje, že dorazilo v odpovídající kvalitě, ve správném počtu kusů a v mechanicky nepoškozeném obalu.

 8. Způsob uhrazení ceny za zboží

Zboží je možné v plné výši uhradit osobně při přebírce nebo platbou předem bankovním převodem. Zásilka vždy obsahuje daňový doklad.

 9. Záruční podmínky a reklamační řád

 Při prodeji Dodavatel odpovídá za to, že Zboží má požadovanou jakost, množství, míru a hmotnost. Zboží musí být bez vad a musí odpovídat obecně platným normám.

Vyskytne-li se u zakoupeného Zboží vada, má Zákazník právo tuto vadu reklamovat. Dodavatel odpovídá za vady, které má prodané Zboží při převzetí a za vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době. Reklamaci na dodané množství Zboží je nutno uplatnit u Dodavatele nejpozději při předání Zboží. Zákazník nemůže uplatnit práva z vadně dodaného Zboží, jedná–li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat při převzetí Zboží (např. viditelně poškozený obal či viditelně chybějící množství Zboží atd.). Záruční doba Zboží je Dodavatelem poskytována do konce expirační doby uvedené na každém jednotlivém výrobku výrobcem Zboží.

Zákazník má právo si zvolit jeden ze způsobů náhrady za vadné Zboží::

a) odstranění vady dodáním nové věci bez vad
b) odstranění vady opravou věci (není možno použít u vad neodstranitelných)
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny
d) odstoupit od Kupní smlouvy

 10. Odstoupení od smlouvy

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí Dodavateli, např. elektronicky na emailovou adresu info@hafu-papu.cz nebo telefonicky na tel. +420 602 420 386  a to za podmínek stanovených NOZ či těmito obchodními podmínkami.

a) Právo Zákazníka na odstoupení:
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že Dodavatel nesplní smluvené či garantované podmínky dodání Zboží a dále v případě neodstranitelných vad zboží (§2106 NOZ odst.1 písmeno d) NOZ)

b) Právo Dodavatele na odstoupení:
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit do okamžiku odeslání zboží, a to v případě nedostupnosti zboží (okamžitá nemožnost plnění) nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale Dodavatel vždy povinen kontaktovat Zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

11. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem Zákazníků jejich osobní údaje a to: jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží pro účely vytváření a realizace aktuálních i opakovaných objednávek Zákazníků.
Pokud Zákazník projeví svůj souhlas, může mu Dodavatel sdělovat e-mailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami a inzercí. Osobní údaje Zákazníků Dodavatel nepředává žádné třetí straně a je povinnen zachovávat zásady ochrany osobních údajů dle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Údaje, které Dodavatel o Zákazníkovi uchovává a zpracovává, může Zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení na www.hafu-papu.cz pomocí online formuláře.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může Zákazník kdykoliv zrušit zasláním požadavku o zrušení tohoto souhlasu emailem na: info@ hafu-papu.cz.

12. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi Dodavatelem a Zákazníkem, kterou je fyzická či právnická osoba, která nakupuje Zboží od Dodavatele.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.hafu-papu.cz.

 

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení